Revolutionerende forskning: Cargo-bikes 2x mere effektive og 10x billigere end varevogne

I en tid med stigende fokus på bæredygtig bylogistik har elektriske fragtcykler vist sig som en banebrydende løsning. En ny undersøgelse udført af Kale AI i oktober 2023 i Bruxelles, Belgien, afslører, at disse innovative køretøjer ikke blot er dobbelt så effektive som varevogne til levering, men også op til 10 gange billigere i drift.

Studiet er udført med Bullitt-modeller, som vi naturligvis har i vores showroom. 

Overlegenhed i Leveringshastighed

Fragtcyklerne viser sig at være overlegne, når det kommer til hastighed og effektivitet. Ifølge undersøgelsen kan de elektriske Bullitt fragtcykler køre ruter, der er 30% kortere end bilernes, og de kører med en gennemsnitshastighed på 16 km/t, sammenlignet med varevogne, der kun når 11 km/t i det tæt trafikerede bymiljø. Dette betyder, at fragtcyklerne er mere end dobbelt så hurtige som varevogne på typiske ruter i Bruxelles.

Økonomiske Fordele

Den økonomiske fordel ved fragtcyklerne er også bemærkelsesværdig. Sammenlignet med varevogne har fragtcyklerne op til 10 gange lavere driftsomkostninger per levering. Fra forsikring og vedligeholdelse til energiomkostninger viser studiet, at fragtcyklerne klarer sig langt mere omkostningseffektivt end deres traditionelle modparter.

Miljømæssig Bæredygtighed

En af de mest markante fordele ved de elektriske fragtcykler er deres positive miljøpåvirkning. Undersøgelsen viser, at fragtcyklerne reducerer drivhusgasemissionerne med 96-98% i forhold til både diesel- og elektriske varevogne. Dette bidrager væsentligt til at mindske CO2-udledningen og luftforureningen i byerne, hvilket er afgørende for en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

Konklusion

Elektriske fragtcykler repræsenterer ikke blot en effektiv og omkostningseffektiv løsning for last mile deliveries, men de bidrager også væsentligt til at reducere byers CO2-emissioner, luftforurening og trafikulykker. Med deres hurtige og pålidelige leveringstider og minimale miljømæssige fodaftryk, tegner fragtcyklerne sig som en afgørende aktør i den grønne omstilling af bylogistikken.

Vi jubler hos Two Wheel Company (TWC), og det med god grund! Dette studie er ikke bare en opremsning af fordele. Det er et bevis på, at vi har fat i den lange ende: Elcykler ER en del af løsningen på miljø- og klimaudfordringerne i last mile delivery.

TWC er stolte over at være en del af denne revolutionære fremgang, der er udført med et af vores kerneprodukter, nemlig de elektriske Bullitt-fragtcykler. Disse ikoniske køretøjer er ikke kun transportmidler; de er symbolet på vores ambitioner om at forme en mere bæredygtig fremtid.

Skal din virksomhed være med i revolutionen? Kontakt os og få en uforpligtende snak om mulighederne!

Tags :

Log in with your credentials

Forgot your details?