Regler for Speed Pedelecs - Two Wheel Company

Reglerne for Speed Pedelecs

Følgende tekst er kopieret fra Rådet for Sikker Trafik’s hjemmeside.

Speed Pedelecs

Den 1. juli 2018 trådte en ny forsøgsordning for Speed Pedelecs i kraft.

En Speed Pedelec må give motorhjælp op til 45 km/t, når du træder pedalerne.

Regler for Speed Pedelecs i forsøgsperioden:

  • Det er forbudt at køre på Speed Pedelec, hvis du er under 15 år.
  • Hvis du er 15 – 17 år, skal du have kørekort til lille knallert eller have taget kørekort til bil efter reglerne om kørekort til 17-årige.
  • Hvis du er 18 år eller derover, er der ikke krav om kørekort.
  • Du skal køre efter cykel-reglerne. Dvs. at du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og -skiltning.
  • Du skal køre med cykelhjelm. Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at du bruger en særlig Speed Pedelec-hjelm (godkendt efter NTA 8776), som beskytter hovedet bedre end en almindelig cykelhjelm.
  • Du skal køre med lys på cyklen hele døgnet.
  • Du må ikke have passagerer med på Speed Pedelec, og du må ikke have cykelanhænger bagpå.
  • Promillegrænsen er 0,5 og der er nulgrænse for euforiserende stoffer.
  • Når du kører på Speed Pedelec, er du erstatningsansvarlig for skader, du forvolder, på samme måde som hvis du kører andre motordrevne køretøjer, f.eks. knallert eller bil.
  • Du skal have tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring og altid medbringe din præmiekvittering.

Et par gode huskeregler når du kører på Speed Pedelec:

Følgende tekst er kopieret fra Rådet for Sikker Trafik’s hjemmeside.

Du kan køre hurtigere end andre cyklister, og andre kan ikke høre, at du kommer kørende. Det kan overraske både medcyklister, gående og bilister. De kan have meget svært ved at bedømme din fart korrekt, hvis du kører hurtigere end forventet af en cykel. Du kan også selv hurtigt blive ”fartblind”, når du kører hurtigt.

Du skal altid tilpasse din hastighed til forholdene og vise hensyn, så du er med til at forebygge farlige situationer. Begræns farten, når du kører i tæt trafik, når du nærmer dig et kryds og når der er dårlige oversigtsforhold mv.

Du kan læse mere om Speed Pedelecs hos Færdselsstyrelsen.

Har du yderligere spørgsmål til reglerne for Speed Pedelecs er du altid velkommen til at kontakte os, men de specifikke spørgsmål ift. reglerne, så bedes du rette henvendelse til Færdselsstyrelsen.

Download faktaark om Speed Pedelecs

Udgivet af Færdselsstyrelsen d. 1. januar 2018.

Download faktaarket lige her

Log in with your credentials

Forgot your details?